Петроварадин

15:37

Петроварадин (мађ. Péterváradнем. Peterwardein), је градско насеље и седиште градске општине Петроварадинграда Новог Сада у Јужнобачком округу и некадашњи утврђени град поред Дунава. Данас је део ужег градског подручја Новог Сада. Према попису из 2011. било је 14810 становникаПетроварадинска тврђава

Грб

Налази се на десној обали Дунава, настало уз истоимену тврђаву, које са Мајуром, као и Сремском Каменицом,Лединцима и Буковцем чини једну градску општину у саставу Новог Сада. Кроз насеље пролазе међународни пут и железничка пруга, који повезују средњу са југоисточном Европом, а туда иду и путеви од транзитног значаја Нови Сад -Рума и Нови Сад - Беочин - Илок.Атар насеља заузима површину од 2.591 хектар. У рељефу се издвајају три морфолошке целине: Фрушка гора, лесна зараван и алувијална раван Дунава. Огранак фрушкогорске планине завршава се Петроварадинском стеном на којој се налази Тврђава. Према Сремској Каменици је клизна зона звана Транџамент, а према Сремским Карловцима Пуцкарош.
Лесна зараван има највећу ширину, преко два километра, јужно од града на подручјуМишелука и Алибеговца, док се према Карловцима сасвим сужава и већ код Текија пружа у виду усле траке. Алувијална раван јавља се поред Дунава у виду фрагмената. Кроз Петроварадин пролазе два потока, Роков и Буковички, поред неколико мањих, а постоје и баре и мочваер.
Дунав овде прави велики меандар око тврђавске стене и ту се његова ширина смањује на 300 метара, што је и најмања на јужном делу Паноније.

You Might Also Like

0 коментара