Istorija obnavljanje za 5.razred

19:34

1.Objasni sta je proslost?
Prošlost je ono sto se desilo.
2.Da li je istorija prirodna ili društvena nauka?Zašto?
Istorija je društvena nauka,zato što proučava prošlost ljudskog društva.
3.Navedi vrste istorijskih izvora.
Vrste istorijskih izvora su materijalni,pisani,usmeni i audio vizuelni.
4.Šta je hronologija?
Hronologija je nauka koja je u sklopu istorije i proučava vreme.
5.U čemu je razlika između hrišćanske i muslimanske ere?
Hrišćanska era počinje 1.g.n.e rođenjem Isusa Hrista,a muslimanska 622.g.n.e prelaskom proroka Muhameda iz Meke u Medinu.
6.Koga smatramo ocem istorije?
Otac istorije je Herodot jer je on bio prvi istoricar,poreklom je iz Grčke.
7.Navedi istoričare starog veka.
Herodot -Prvi grčki istoričar
Tukidid-Proveravao je istinitost svojih tvrdnji.
Tit Livije-"Istorija uči mlade na osnovu slavnih primera iz prošlosti" -njegova slavna izreka
Tacit-Smatrao je da istoričari nesmeju da pišu iz mržnje.
8.Na osnovu čega je izvršena podela praistorije?
Na osnovu materijala od kogu su ljjudi pravili oruđe i oružje u to doba.
9.Koja su najvažnija čovekova otkrića u praistoriji?
U mlađem kamenom dobu čovek je otkrio vatru,a u metalnom dobu otkrio je točak.
10.Kako smo podelili društvo starog istoka?


11.U čemu je razlika između jednobožačke i mnogobožačke religije?
Jednobožci veruju u jednog boga,a mnogobožci u više njih.
12.Navedi bogove starog istoka.
Ra-bog sunca (egipatski)
Oziris-bog podzemnog sveta(egipatski)
Izida-boginja plodnosti (egipatska)

Anu-bog neba ( mesopotamijski)
Enki-bog vode ( mesopotamijski)
Istar-boginja ljubavi ( mesopotamijski)

13.Koji je narod u starom istoku verovao u jednog boga?
Jevreji su jedini narod  u starom istoku koji je verovao u jednog boga.

14.Kako su rimljani racunali vreme?
Rimljani su racunali vreme od osnivanja grada Rima 753g.p.n.e.

15.Koje su osnovne geografske odlike Grčke?
Grčka je brdovita sa puno reka pa zbog toga nije mogla da napravi jedinstvenu državu već je stvorila manje gradove-države.

16.O čemu se govori u Ilijadi i Odiseji?
Ilijada opisuje trojanski rat a Odiseja avanture putnika Odiseja.

17.18.Navedi bitke iz persijskog rata.
Jonski ustana 499g.p.n.e.
Maratonska bitka 490 g.p.n.e
Bitka kod termopilskog klanca 480g.p.n.eBitka kod Salamine iste godine
19.Navedi Peloponeske bitke
Peloponeski rat je poceo 431 a zavrsio se 404 godine p.n.e
Sicilijanska bitka trajala je od 415 do 413 godine p.n.e

20.Navedi 5 grckih bogova.
Zevs-glavni bog
Had-bog podzemnog sveta
Atina-boginja rata i mudrosti
Afrodita-boginja ljubavi i lepote
Posejdon-bog mora


You Might Also Like

0 коментара